Nezařazené

Vzácné knihy v Brně

Publikováno

Během okupace, počínaje dnem vstupu německých vojsk na území Československa, byli Židé vyháněni ze svých domovů. Velká část majetků jim byla zabavena v rámci tzv. arizace, věcí spíše osobní potřeby se museli postupně zbavovat, jak se nedobrovolně stěhovali do stále menších prostor. Na cestu do terezínského ghetta si už mohli vzít pouze jedno příruční zavazadlo, „pokud možno tlumok“, které mělo obsahovat primárně deku na přikrytí.

Organizací těchto deportací byly pověřeny židovské obce, které pak na 124 místech po celé republice shromažďovaly to, co se lidé snažili uchovat do poslední chvíle, včetně svitků Tóry, modlitebních knížek a dalších cenností.

V roce 1942 bylo vše svezeno do Prahy… a zde se tyto protektorátní svozy z větší části dočkaly konce války. Nezůstal ale téměř nikdo, kdo by se mohl o svůj někdejší majetek přihlásit. Komunisti se aktuálně zajímali o jiné věci, a tak všechno i po jejich nástupu k moci leželo dál ve skladech a sklepích.

Příběh obchodníka s uměním Erica Estoricka, který takto na začátku 60. let koupil od komunistů 1.564 svitků Tóry a výhodně je prodal v Londýně, si můžete přečíst v této skvělé knížce.

Jiný úchvatný příběh se ale začal psát právě nyní.

S osmdesátiletým zpožděním se do Brna vrátilo více než 12.000 knih, převážně modlitebních, a jsou v tuto chvíli bezpečně uloženy v prostorách Židovské obce.

V řadě knih jsou jména původních majitelů.

Brněnský rabín Štěpán Kliment, který tento poklad na poslední chvíli zachránil, si předsevzal, že bude pátrat po žijících potomcích těch, kterým knihy patřily, aby je mohl vrátit do rukou skutečných vlastníků.

Je bohužel více než jisté, že drtivá většina těch knih zůstane tady, v Brně. Bavil jsem se s předsedou brněnské Židovské obce, a není vyloučeno, že některé by jednou mohly tvořit část expozice Dokumentačního centra holokaustu. Teď ale knihy čeká dlouhý proces katalogizace a digitalizace, který bude mít na starosti zkušená knihovnice, Mgr. Ivana Nepalová.